Tjenester

Egenutvikling og veiledning

Ulike symptomlidelser:

  • Angst
  • Depresjon eller nedstemthet
  • Spiseforstyrrelser
  • Begynnende rusproblemer
  • Traumerelatert problematikk

Relasjonelle problemer:

  • Personlighetsproblematikk
  • Samliv
  • Konfliktløsning