Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Tilnærmingsmåter

For å bli psykologspesialist må man være offentlig godkjent psykolog og i tillegg gjennomføre en videreutdanning som stiller bestemte krav til variert arbeidserfaring, kursing, veiledning og et skriftlig arbeid (spesialistoppgave).

Dette tar minimum 5 år. Både grunnutdanning og spesialisering sikrer kunnskaper om og erfaring med ulike psykologiske tilnærmingsmåter.

Noen psykologer "rendyrker" en tilnærming eller retning i stor grad, andre benytter seg av flere tilnærminger og jobber mer eklektisk. Jeg tilhører den siste gruppen, og opplever det nyttig å kunne tilpasse tilbudet i samarbeid med hver enkelt klient.

Nedenfor beskrives noen tilnærmingsmåter som jeg benytter meg av -

Affektbevissthetsmodellen:

Dette er en modell som integrerer elementer fra ulike terapeutiske retninger, bl.a. dynamisk og kognitiv terapi. Tar gjerne utgangspunkt i affektbevissthetsintervjuet (ABI) som er en systematisk måte å undersøke følelsesopplevelser på. På bakgrunn av intervjuet vil terapien fokusere på identifikasjon av ulike følelser, opplevelsen av disse, toleranse for og evne til å uttrykke følelser (verbalt og non-verbalt). God affektbevissthet er forbundet med psykisk robusthet og velvære.

Endringsfokusert rådgivning:

En modell som i utgangspunktet ble utviklet for å beskrive og forstå endringsprosessen ved røykeavvenning (Proshaska & DeClimente). Den er siden mye anvendt i forbindelse med annen avhengighetsproblematikk (rus, spilling, shopping, etc.), samt spiseproblemer.

Kognitiv terapi:

Fokus på sammenhenghenger mellom tanker, følelser og handling. Bevisstgjøring av "automatiske tanker" eller "leveregler" og hvordan disse har oppstått, vil gi mulighet for å erstatte uhensiktsmessige mønstre med alternative løsninger.

EMDR:

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. http://www.emdr-europe.org/

Logg inn